Podręczniki do technikum: Egzamin zawodowy

 1. Zbiór zadań praktycznych z kwalifikacji AU.35
  Zbiór zadań praktycznych z kwalifikacji AU.35
  Wioletta Piasecka
  Zbiór zadań praktycznych z kwalifikacji AU.35 (A.35) pomaga przygotować się uczniom do części praktycznej egzaminu. Publikacja zawiera trzy części. W pierwszej pokazano za pomocą zrzutów ekranowych obsługę programów: - SUBIEKT GT, - RACHMISTRZ...
  Liczba stron: 320, Wydawnictwo: eMPi2, Cena: 30,08 zł
  Dodaj do koszyka
 2. Zbiór zadań przyg. do egz. potwierdzającego TG.12.
  Zbiór zadań przyg. do egz. potwierdzającego TG.12.
  Praca zbiorowa
  Zbiór przeznaczony dla zawodu technik hotelarstwa w zakresie kwalifikacji TG.12. "Planowanie i realizacja usług w recepcji". Zawiera 5 zestawów, w skład których wchodzą testy i zadania praktyczne, mające za zadanie pomóc uczniom przygotować się...
  Liczba stron: 138, Wydawnictwo: Format-AB, Cena: 26,68 zł
  Dodaj do koszyka
 3. Repetytorium i testy egz. Kelner Kwal. T.9 WSiP
  Repetytorium i testy egz. Kelner Kwal. T.9 WSiP
  Piotr Dominik
  Publikacja przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kelner w zakresie kwalifikacji T.9. Zawiera syntetyczne i obszerne repetytorium wiedzy opracowane zgodnie z nową podstawą programową, 5 zestawów testów do części pisemnej...
  Liczba stron: 152, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 38,84 zł
  Dodaj do koszyka
 4. Kwalifikacja R.11 Technik weterynarii
  Kwalifikacja R.11 Technik weterynarii
  Aleksandra Nikolajdu-Skrzypczak
  Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.
  Liczba stron: 80, Wydawnictwo: Hortpress, Cena: 26,17 zł
  Dodaj do koszyka
 5. Kwalifikacja R.10 Technik weterynarii
  Kwalifikacja R.10 Technik weterynarii
  Aleksandra Nikolajdu-Skrzypczak
  Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.
  Liczba stron: 74, Wydawnictwo: Hortpress, Cena: 26,17 zł
  Dodaj do koszyka
 6. Repetytorium + testy Egzamin zawodowy T.10 Kelner
  Repetytorium + testy Egzamin zawodowy T.10 Kelner
  Szajna Renata
  Repetytorium przygotowuje do egzaminu z kwalifikacji T.10. w zawodzie kelner. Pomaga powtórzyć najważniejsze wiadomości oraz sprawdzić wiedzę uczniów za pomocą testów i zadań praktycznych. Publikacja zawiera 5 testów po 40 pytań z kluczem...
  Liczba stron: 144, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 44,12 zł
  Dodaj do koszyka
 7. Zbiór zadań. Kwalifikacja T.7 HORTPRESS
  Zbiór zadań. Kwalifikacja T.7 HORTPRESS
  Barbara Steblik-Wlaźlak, Maria Majewska, Maria Napiórkowska-Gzula
  Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
  Liczba stron: 76, Wydawnictwo: Hortpress, Cena: 25,67 zł
  Dodaj do koszyka
 8. Egzamin zawodowy.Technik dentystyczny
  Egzamin zawodowy.Technik dentystyczny
  Praca zbiorowa
  Publikacja zawiera 90 stron, jest skierowana do uczniów i słuchaczy szkół policealnych kształcących w zawodzie technik dentystyczny kwalifikacja Z.17 oraz nauczycieli realizujących kształcenie zawodowe z zakresu wykonywania i napraw wyrobów medycznych...
  Liczba stron: 92, Wydawnictwo: Esan, Cena: 38,21 zł
  Dodaj do koszyka
 9. Testy przygotowujące do egzaminu z Kwalifikacji A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
  Testy przygotowujące do egzaminu z Kwalifikacji A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
  Go Artur, Szymczyńska Dorota
  Zbiór zawiera pięć zestawów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu. Każdy zestaw zawiera 40 zadań testowych oraz jedno zadanie praktyczne. Testy zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik spedytor.
  Liczba stron: 100, Wydawnictwo: eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, Cena: 19,69 zł
  Dodaj do koszyka
 10. Egzamin zawodowy. Technik sterylizacji...Kw.Z.20
  Egzamin zawodowy. Technik sterylizacji...Kw.Z.20
  Praca zbiorowa
  Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego. Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlające umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej w wyodrębnionej...
  Liczba stron: 148, Wydawnictwo: Esan, Cena: 28,95 zł
  Dodaj do koszyka