Podręczniki do szkoły podstawowej, klasa 2 sp: gra w kolory 2 sp