Podręczniki do liceum, historia: historia - do kl.1/3

 1. Historia LO Teraz historia podręcznik ZP 2017 SOP
  Historia LO Teraz historia podręcznik ZP 2017 SOP
  Stanisław Zając
  Podręcznik "Teraz historia" obejmuje dzieje od zakończenia I wojny światowej do czasów współczenych. Zawiera 52 tematy, które ujęte są w czterech działach chronologicznych: Między wojnami, Druga wojna światowa, Dwubiegunowy świat. Polska...
  Liczba stron: 288, Wydawnictwo: SOP, Cena: 30,59 zł
  Dodaj do koszyka
 2. Historia i społeczeństwo LO Nauka podr w.2016 WSiP
  Historia i społeczeństwo LO Nauka podr w.2016 WSiP
  Robert Gucman
  Podręcznik Historia i społeczeństwo. Nauka prezentuje dzieje nauki od starożytności po czasy współczesne. Ukazuje bohaterów wypraw odkrywczych, historię rozmaitych wynalazków oraz najważniejsze koncepcje filozoficzne, społeczne i polityczne
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,32 zł
  Dodaj do koszyka
 3. Historia i społeczeństwo LO podr. Swojskość...
  Historia i społeczeństwo LO podr. Swojskość...
  Agata Wyroda, Marcin Markowicz, Olga Pytlińska
  Podręcznik Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość przedstawia narodziny cywilizacji grecko-rzymskiej oraz kontakty Greków i Rzymian z ludami uznawanymi przez nich za barbarzyńskie. Uczeń dowie się także, jak w okresie średniowiecza...
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,22 zł
  Dodaj do koszyka
 4. Historia i społeczeństwo LO podr. Kobieta...
  Historia i społeczeństwo LO podr. Kobieta...
  Agata Wyroda, Marcin Markowicz, Olga Pytlińska
  Podręcznik Historia i społeczeństwo. Kobieta i mężczyzna, rodzina koncentruje się na procesach społecznych. Ukazuje, jak w różnych okresach historycznych wyglądało życie rodzinne oraz jaką wartością dla ówczesnych ludzi była miłość
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,32 zł
  Dodaj do koszyka
 5. Historia i społeczeństwo LO Gospodarka podr w.2016
  Historia i społeczeństwo LO Gospodarka podr w.2016
  Robert Gucman
  Podręcznik Historia i społeczeństwo. Gospodarka w zwięzłej formie ukazuje dzieje gospodarcze świata, koncentruje się na mechanizmach rządzących obrotem pieniężnym i towarowym. Prezentuje, jak w kolejnych epokach zmieniały się zasady wymiany...
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,32 zł
  Dodaj do koszyka
 6. Historia i społeczeństwo LO Język i komunikacja...
  Historia i społeczeństwo LO Język i komunikacja...
  Agata Wyroda, Marcin Markowicz, Olga Pytlińska
  Podręcznik Historia i społeczeństwo. Język, komunikacja i media ma charakter interdyscyplinarny. Ukazuje związki między różnymi zjawiskami, z którymi uczeń zapoznawał się na lekcjach języka polskiego i historii. Prezentuje kulturotwórczą...
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,32 zł
  Dodaj do koszyka
 7. Historia i społeczeństwo Europa i świat Podręcznik. Liceum technikum
  Historia i społeczeństwo Europa i świat Podręcznik. Liceum technikum
  Markowicz Marcin, Pytlińska Ooga, Wyroda Agata
  Podręcznik ukazuje śródziemnomorskie korzenie europejskiej cywilizacji. Przedstawia oddziaływanie kultury europejskiej na inne cywilizacje w różnych epokach historycznych oraz wpływ tych kręgów cywilizacyjnych na Europę i otaczającą nas rzeczywistość
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 31,78 zł
  Dodaj do koszyka
 8. Historia i społeczeństwo Rządzący i rządzeni Podręcznik wieloletni. Liceum, technikum
  Historia i społeczeństwo Rządzący i rządzeni Podręcznik wieloletni. Liceum, technikum
  Markowicz Marcin, Pytlińska Olga, Wyroda Agata
  Podręcznik prezentuje kwestie pojmowania obywatelstwa od starożytności do czasów najnowszych. Ukazuje relacje między władzą papieża i cesarza w średniowieczu. Przedstawia funkcjonowanie sejmu Rzeczypospolitej szlacheckiej na tle parlamentów...
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 31,91 zł
  Dodaj do koszyka
 9. Historia i społeczeństwo Wojna i wojskowość Podręcznik wieloletni. Liceum, technikum
  Historia i społeczeństwo Wojna i wojskowość Podręcznik wieloletni. Liceum, technikum
  Markowicz Marcin, Pytlińska Olga, Wyroda Agata
  Mimo tytułu, podręcznik Wojna i wojskowość nie jest skierowany wyłącznie do miłośników militariów. Prezentuje największych wodzów w dziejach świata - takich jak Aleksander Wielki czy Napoleon - oraz historię podbojów, których dokonywali
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,46 zł
  Dodaj do koszyka
 10. Historia LO Odkrywamy na... podr cz.2 ZP w.2015
  Historia LO Odkrywamy na... podr cz.2 ZP w.2015
  Anna Roszak, Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Małgorzata Szymczak, Roman Maciej Józefiak
  Seria idealna dla nauczycieli lubiących korzystać z klasycznej narracji historycznej. Podręcznik dostosowany do użytku wieloletniego. Obejmuje treści: Świat i Polska w II połowie XX w. Stałe elementy podręcznika: - pytania powtórzeniowe przed...
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: Operon, Cena: 30,00 zł
  Dodaj do koszyka