Podręczniki do liceum, historia: historia - do kl.1/3

 1. Historia LO Teraz historia podręcznik ZP 2017 SOP
  Historia LO Teraz historia podręcznik ZP 2017 SOP
  Stanisław Zając
  Podręcznik "Teraz historia" obejmuje dzieje od zakończenia I wojny światowej do czasów współczenych. Zawiera 52 tematy, które ujęte są w czterech działach chronologicznych: Między wojnami, Druga wojna światowa, Dwubiegunowy świat. Polska...
  Liczba stron: 288, Wydawnictwo: SOP, Cena: 30,59 zł
  Dodaj do koszyka
 2. Historia i społeczeństwo LO Nauka podr w.2016 WSiP
  Historia i społeczeństwo LO Nauka podr w.2016 WSiP
  Robert Gucman
  Podręcznik Historia i społeczeństwo. Nauka prezentuje dzieje nauki od starożytności po czasy współczesne. Ukazuje bohaterów wypraw odkrywczych, historię rozmaitych wynalazków oraz najważniejsze koncepcje filozoficzne, społeczne i polityczne
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,32 zł
  Dodaj do koszyka
 3. Historia i społeczeństwo LO podr. Swojskość...
  Historia i społeczeństwo LO podr. Swojskość...
  Agata Wyroda, Marcin Markowicz, Olga Pytlińska
  Podręcznik Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość przedstawia narodziny cywilizacji grecko-rzymskiej oraz kontakty Greków i Rzymian z ludami uznawanymi przez nich za barbarzyńskie. Uczeń dowie się także, jak w okresie średniowiecza...
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,22 zł
  Dodaj do koszyka
 4. Historia i społeczeństwo LO Gospodarka podr w.2016
  Historia i społeczeństwo LO Gospodarka podr w.2016
  Robert Gucman
  Podręcznik Historia i społeczeństwo. Gospodarka w zwięzłej formie ukazuje dzieje gospodarcze świata, koncentruje się na mechanizmach rządzących obrotem pieniężnym i towarowym. Prezentuje, jak w kolejnych epokach zmieniały się zasady wymiany...
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,12 zł
  Dodaj do koszyka
 5. Historia i społeczeństwo LO Język i komunikacja...
  Historia i społeczeństwo LO Język i komunikacja...
  Agata Wyroda, Marcin Markowicz, Olga Pytlińska
  Podręcznik Historia i społeczeństwo. Język, komunikacja i media ma charakter interdyscyplinarny. Ukazuje związki między różnymi zjawiskami, z którymi uczeń zapoznawał się na lekcjach języka polskiego i historii. Prezentuje kulturotwórczą...
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,32 zł
  Dodaj do koszyka
 6. Historia i społeczeństwo Europa i świat Podręcznik. Liceum technikum
  Historia i społeczeństwo Europa i świat Podręcznik. Liceum technikum
  Markowicz Marcin, Pytlińska Ooga, Wyroda Agata
  Podręcznik ukazuje śródziemnomorskie korzenie europejskiej cywilizacji. Przedstawia oddziaływanie kultury europejskiej na inne cywilizacje w różnych epokach historycznych oraz wpływ tych kręgów cywilizacyjnych na Europę i otaczającą nas rzeczywistość
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 31,82 zł
  Dodaj do koszyka
 7. Historia i społeczeństwo Rządzący i rządzeni Podręcznik wieloletni. Liceum, technikum
  Historia i społeczeństwo Rządzący i rządzeni Podręcznik wieloletni. Liceum, technikum
  Markowicz Marcin, Pytlińska Olga, Wyroda Agata
  Podręcznik prezentuje kwestie pojmowania obywatelstwa od starożytności do czasów najnowszych. Ukazuje relacje między władzą papieża i cesarza w średniowieczu. Przedstawia funkcjonowanie sejmu Rzeczypospolitej szlacheckiej na tle parlamentów...
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 31,96 zł
  Dodaj do koszyka
 8. Historia i społeczeństwo Wojna i wojskowość Podręcznik wieloletni. Liceum, technikum
  Historia i społeczeństwo Wojna i wojskowość Podręcznik wieloletni. Liceum, technikum
  Markowicz Marcin, Pytlińska Olga, Wyroda Agata
  Mimo tytułu, podręcznik Wojna i wojskowość nie jest skierowany wyłącznie do miłośników militariów. Prezentuje największych wodzów w dziejach świata - takich jak Aleksander Wielki czy Napoleon - oraz historię podbojów, których dokonywali
  Liczba stron: 104, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 32,46 zł
  Dodaj do koszyka
 9. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo Podręcznik Przedmiot uzupełniający. Szkoła ponadgimnazjalna
  Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo Podręcznik Przedmiot uzupełniający. Szkoła ponadgimnazjalna
  Burda Bogumiła, Roszak Anna, Szymczak Małgorzata
  Podręcznik jest propozycją realizacji wątku tematycznego "Europa i świat" w ramach wszystkich epok historycznych. Jego tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące: zasięgu i konsekwencji ekspansji rzymskiej, przenikania się kultur w starożytności
  Liczba stron: 150, Wydawnictwo: Operon, Cena: 27,57 zł
  Dodaj do koszyka
 10. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo Ojczysty panteon i ojczyste spory Podręcznik Przedmiot uzupełniający. Szkoła ponadgimnazjalna
  Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo Ojczysty panteon i ojczyste spory Podręcznik Przedmiot uzupełniający. Szkoła ponadgimnazjalna
  Balicki Adam
  Podręcznik jest propozycją realizacji wątku tematycznego "Ojczysty Panteon i ojczyste spory" w ramach wszystkich epok historycznych. Jego tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące: antycznych wzorów obrońcy ojczyzny oraz obywatela i ich recepcji...
  Liczba stron: 128, Wydawnictwo: Operon, Cena: 27,22 zł
  Dodaj do koszyka