Podręczniki do liceum, język polski: język polski - gramatyka

 1. Słownictwo i frazeologia na bardzo dobry
  Słownictwo i frazeologia na bardzo dobry
  Gierymscy Barbara i Krzysztof
  "Słownictwo i frazeologia na bardzo dobry" - wyjaśnia uczniom starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i liceów większość zagadnień z dziedziny słownictwa i frazeologii objętych programem nauczania. Terminy takie jak: antonimy, synonimy
  Liczba stron: 80, Wydawnictwo: gram, Cena: 19,15 zł
  Dodaj do koszyka
 2. Gramatyka przejrzyście. Język polski
  Gramatyka przejrzyście. Język polski
  praca zbiorowa
  Gramatyka przejrzyście to zbiór najważniejszych reguł, zasad i wyjątków niezbędnych przy nauce języka, uporządkowanych w tabelach o przejrzystej formie graficznej, znakomicie ułatwiającej orientację i zapamiętywanie.
  Liczba stron: 38, Wydawnictwo: Rea, Cena: 11,43 zł
  Dodaj do koszyka
 3. Gramatyka języka polskiego
  Gramatyka języka polskiego
  Piotr Bąk
  Książka jest przystępnie i przejrzyście opracowanym pełnym wykładem następujących zagadnień: ogólne wiadomosci o języku, w tym dialektologia i historia, nauka o głoskach, elementy fonetyki, ortografia, opis narządów mowy, nauka o wyrazach
  Liczba stron: 508, Wydawnictwo: Wiedza Powszechna, Cena: 39,70 zł
  Dodaj do koszyka
 4. Słownik terminów literackich i gramatycznych
  Słownik terminów literackich i gramatycznych
  Marcin Dominów, Zuzanna Dominów
  Niniejszy słownik obejmuje terminologię literacką i gramatyczną na poziomie szkoły średniej. Może również stanowić pożyteczną pomoc dla maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów na studia wyższe.
  Liczba stron: 304, Wydawnictwo: Printex, Cena: 22,00 zł
  Dodaj do koszyka
 5. Język polski
  Język polski
  Marcin Dominów, Zuzanna Dominów
  Znajdziemy tu budowę słowotwórczą wyrazów, synonimy, antonimy, homonimy. Obok tego części mowy, stopniowanie przymiotników, podział zaimków, odmiana liczebników i czasowników oraz partykuła.
  Liczba stron: 38, Wydawnictwo: Infoa, Cena: 12,70 zł
  Dodaj do koszyka