Podręczniki do gimnazjum, klasa 2 gim: plastyka, sztuka 2 gim