Podręczniki do szkoły muzycznej: Podręczniki

 1. Mikołaj Górecki 6 Bagatel
  Mikołaj Górecki 6 Bagatel
  Mikołaj Górecki
  W 6 Bagatelach na skrzypce, wiolonczelę i fortepian Mikołaja Góreckiego próżno szukać tonu żartobliwego to trzyminutowe (za wyjątkiem trzeciej, krótszej) miniatury o silnym ładunku emocjonalnym. Cykl otwiera zadziorne, napisane z rozmachem Deciso
  Liczba stron: 52, Wydawnictwo: EUTERPE, Cena: 57,47 zł
  Dodaj do koszyka
 2. Dla ciebie oni śpiewają i tańczą
  Dla ciebie oni śpiewają i tańczą
  Praca zbiorowa
  Główny nacisk w procesie komponowania kładę na tworzenie tzw. nowej melodyki oraz budowanie jednoczęściowej formy, płynącej niemalże od początku do końca utworu na zasadzie fali zmiennych, kon-trastujących nastrojów, stwierdza kompozytor
  Liczba stron: 80, Wydawnictwo: EUTERPE, Cena: 91,56 zł
  Dodaj do koszyka
 3. Gore gwiazda Jezusowi. kolędy
  Gore gwiazda Jezusowi. kolędy
  Praca zbiorowa
  Zbiór kolęd i pastorałek Gore gwiazda Jezusowi pierwotnie powstał dla dzieci i przyjaciół autorki, którzy byli uczniami szkoły muzycznej w klasie skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu, co przyczyniło się do wyboru dla aranżacji obsady kwartetowej
  Liczba stron: 84, Wydawnictwo: EUTERPE, Cena: 47,73 zł
  Dodaj do koszyka
 4. Suibusium felix
  Suibusium felix
  Praca zbiorowa
  Architektonika Suibusium Felix na dwoje skrzypiec i orkiestrę smyczkową daleko odbiega od form klasycznych jest wynikiem złożenia kilku części w koherentną całość. To muzyka kontrastów, przenikanie wątków lirycznej melodii, nowo-czesnej harmonii
  Liczba stron: 20, Wydawnictwo: EUTERPE, Cena: 28,63 zł
  Dodaj do koszyka
 5. Amarcord
  Amarcord
  Praca zbiorowa
  Amarcord napisany został w roku 2000 jeszcze w czasie studiów Weroniki Ratusińskiej w Akademii Muzycznej w Warszawie. Mimo zbieżności tytułów, kompozycja nie ma odniesień do filmu Felliniego, lecz do retoromańskiego słowa amarcord przypominam...
  Liczba stron: 32, Wydawnictwo: EUTERPE, Cena: 38,47 zł
  Dodaj do koszyka
 6. Divertimento
  Divertimento
  Praca zbiorowa
  Weronika Ratusińska napisała Divertimento w pierwszych latach studiów w warszawskiej Akademii Muzycznej, wykazując się inwencją kompozytorską i swobodą w operowaniu dużym zespołem smyczkowym. W utworze pobrzmiewają echa stylu Gershwina, bałkańskiej...
  Liczba stron: 24, Wydawnictwo: EUTERPE, Cena: 31,58 zł
  Dodaj do koszyka
 7. Juwenilia
  Juwenilia
  Praca zbiorowa
  Celem niniejszego wydania jest źródłowo-krytyczne opracowanie pięciu kompozycji Michała Spisaka, pochodzących z młodzieńczego okresu twórczości. Utwory te powstały w latach 30. XX wieku w czasach jego studiów w Katowicach i na początku pobytu...
  Liczba stron: 136, Wydawnictwo: EUTERPE, Cena: 91,56 zł
  Dodaj do koszyka
 8. Materiały pomocnicze do kształecnia słuchu 2
  Materiały pomocnicze do kształecnia słuchu 2
  Dzielska Jadwiga
  Ćwiczenia jednogłosowe Ćwiczenia dwugłosowe Ćwiczenia trzygłosowe Ćwiczenia czterogłosowe
  Liczba stron: 40, Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Cena: 37,80 zł
  Dodaj do koszyka
 9. Zagadki muzyczne Poznajemy
  Zagadki muzyczne Poznajemy
  Olczyk Joanna
  Muzyką może być wszystko. W zalewie otaczających nas różnych, często głośnych, dźwięków przestaliśmy na nie reagować. Zobojętnieliśmy nawet na piękne brzmienia. Muzyki oczywiście najlepiej słuchać, ale warto też o niej mówić i poznawać...
  Liczba stron: 72, Wydawnictwo: Demart, Cena: 22,40 zł
  Dodaj do koszyka
 10. W zoo
  W zoo
  Antoni Cofalik, Romuald Twardowski
  Cykl ten powstał z myślą o najmłodszych skrzypkach - uczniach początkowych klas szkół i ognisk muzycznych. Każdy utwór poświęcony jest wybranemu zagadnieniu technicznemu, z którym uczeń powinien zapoznać się w początkach nauki. Mamy więc...
  Liczba stron: 36, Wydawnictwo: EUTERPE, Cena: 28,63 zł
  Dodaj do koszyka