Podręczniki do szkoły podstawowej, sprawdzian końcowy: sprawdzian z historii