Podręczniki do technikum / szkoły policealna: Technik administracji

 1. Biurowość ćwiczenia PKZ (A.m) EKONOMIK
  Biurowość ćwiczenia PKZ (A.m) EKONOMIK
  Andrzej Komosa
  Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Biurowość materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany...
  Liczba stron: 97, Wydawnictwo: Ekonomik, Cena: 19,22 zł
  Dodaj do koszyka
 2. Biurowość materiały edukacyjne PZK(A.m) EKONOMIK
  Biurowość materiały edukacyjne PZK(A.m) EKONOMIK
  Andrzej Komosa
  Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
  Liczba stron: 97, Wydawnictwo: Ekonomik, Cena: 23,51 zł
  Dodaj do koszyka
 3. Pracownia techniki biurowej Kwalifikacja A.35. Technik ekonomista
  Pracownia techniki biurowej Kwalifikacja A.35. Technik ekonomista
  Bień Wioletta, Odrzywałek Sylwia
  Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawodu technik ekonomista w zakresie kwalifikacji A.35. Prowadzenie działalności w organizacji. Dzięki tej publikacji uczeń może kształtować umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem typowych...
  Liczba stron: 280, Wydawnictwo: WSiP, Cena: 50,81 zł
  Dodaj do koszyka
 4. Pracownicy administracji publicznej podr. EKONOMIK
  Pracownicy administracji publicznej podr. EKONOMIK
  Urszula Legierska
  Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów prawnych oraz słownik najważniejszych pojęć
  Liczba stron: 126, Wydawnictwo: Ekonomik, Cena: 20,24 zł
  Dodaj do koszyka
 5. Pracownicy administracji publicznej ćw. EKONOMIK
  Pracownicy administracji publicznej ćw. EKONOMIK
  Urszula Legierska
  Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika Pracownicy administracji publicznej. Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały...
  Liczba stron: 84, Wydawnictwo: Ekonomik, Cena: 16,97 zł
  Dodaj do koszyka
 6. Wybrane zagadnienia z prawa podręcznik EKONOMIK
  Wybrane zagadnienia z prawa podręcznik EKONOMIK
  Jacek Musiałkiewicz
  Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji część kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego W podręczniku "Wybrane...
  Liczba stron: 198, Wydawnictwo: Ekonomik, Cena: 20,24 zł
  Dodaj do koszyka
 7. Kompetencje personal. i społ. podr w.2015 EKONOMIK
  Kompetencje personal. i społ. podr w.2015 EKONOMIK
  Anna Krajewska
  Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: kompetencje personalne i społeczne (KPS) W podręczniku omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące kompetencji personalnych i społecznych
  Liczba stron: 134, Wydawnictwo: Ekonomik, Cena: 20,39 zł
  Dodaj do koszyka
 8. Prawo administracyjne podręcznik EKONOMIK
  Prawo administracyjne podręcznik EKONOMIK
  Urszula Legierska
  Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji część kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa cywilnego Podręcznik może być wykorzystywany...
  Liczba stron: 228, Wydawnictwo: Ekonomik, Cena: 26,21 zł
  Dodaj do koszyka
 9. Podstawy prawa administracyjnego A.68.1
  Podstawy prawa administracyjnego A.68.1
  Romaniuk Małgorzata
  Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla zawodu technik administracji 334306. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.68. - Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego. Obejmuje zagadnienia...
  Liczba stron: 160, Wydawnictwo: Difin, Cena: 30,00 zł
  Dodaj do koszyka
 10. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2
  Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2
  Mierzejewska-Majcherek Janina
  Podręcznik obejmuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, część 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Kwestie kadrowo-płacowe...
  Liczba stron: 368, Wydawnictwo: Difin, Cena: 43,43 zł
  Dodaj do koszyka