Podręczniki do technikum / szkoły policealna: Technikum chemiczne